ul. Krasickiego 2 14-530 Frombork
797 866 005 55 243 71 35
Caritas Archidiecezji Warmińskiej we Fromborku

Caritas Archidiecezji Warmińskiej we Fromborku

KIM JESTEŚMY

Archidiecezjalne Centrum Młodzieżowe Caritas Archidiecezji Warmińskiej we Fromborku powstało w roku 2003 na podstawie dekretu Ks. Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego. Mieści się w zewnętrznych kanoniach (kuriach) zespołu sakralno-obronnego, na Wzgórzu Katedralnym, które są obecnie własnością Kapituły Warmińskiej.

zobacz więcej

KIM JESTEŚMY
font image
font image
font image
A
A
A
A
sounds off
Włącz/wyłącz czytanie tekstu. Aby uruchomić czytanie tekstu zaznacz tekst lub najedź na niego kursorem